Komunálna Poisťovňa

• nahlásenie škody na čelnom skle klientom: telefonicky na linku: 0850 111 566 alebo elektronicky na web. stránke poisťovne
• škoda by sa mala nahlásiť do 15 dní od vzniku poistnej udalosti: z havarijného poistenia, pripoistenia alebo PZP
• klient musí škodu nahlásiť sám v rámci platnosti zákona GDPR, avšak môže aj za pomoci pracovníka autoservisu
• pri nahlásení škody klient uvedie naše montážne stredisko v danom meste, čím sa stane PU aktívna pre vykonanie obhliadky našim pracovníkom a pre spracovanie dokumentov pre poisťovňu

Potrebné doklady k vybaveniu poistnej udalosti:
• Vodičský preukaz
• Technický preukaz (veľký)
• Oznam o poškodení - vypísať stiahnutý z web. stránky danej poisťovne - okrem ALLIANZ a GENERALI (nie je potrebné)
• Žiadosť o vystavenie krycieho listu, ktorú vypíše v servise - okrem ALLIANZ (je vystavený automaticky)
• Súhlas leasingovej spoločnosti na uvoľnenie poistného plnenia v prospech servisu

Havarijné poistenie, pripoistenie skla:

Pri výmene skla uhradíte iba spoluúčasť, oprava je bezplatná.

Ak je klient platca Dph, uhradí v servise z faktúry sumu Dph.

Povinné zmluvné poistenie:

Poisťovne uhrádzajú škodu z PZP po preskúmaní jej vzniku, overení u škodcu aj poškodeného a po následnom posúdení nároku na úhradu škody.