Get Adobe Flash player

Certifikáty

PILKINGTON AUTOMOTIVE

Výrobné procesy a výrobky Pilkingtonu spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne normy,
ktoré sú dané poprednými medzinárodnými výrobcami vozidiel.
Všetky sklárske výrobky s logom Pilkington sú v zásade certifikované ako...

„Originálne diely“ a „Originálne náhradné diely“

Podpísaný Pat Zito 
výkonný riaditeľ a prezident PILKINGTON Automotive


SAINT-GOBAIN / AUTOVER

Tento certifikát potvrdzuje, že všetky náhradné diely na zasklení vozidla vyrábané
Saint-Gobainom Securit a preto aj označené logom Securit, sú vyrábané s použitím
rovnakých noriem a výrobných štandardov ako originálne príslušenstvo používané
pri výrobe vozidiel.

Preto sa sklá v kvalite rovnajúcej sa originálnym dielom označujú ako
„Originálne voľné diely“

Podpísaný Hans Cordes
výkonný riaditeľ Saint-Gobain Sekurit International


AGC/Splintex

Týmto potvrdzujeme, že v prípade, ak si vyberiete náhradné sklo označené AGC
Automotive Replacement Glass alebo Splintex, môžete byť uistený, že dostávate
kvalitný výrobok, vyrobený podľa najvyšších noriem, s podporou jedného z po-
predných svetových výrobcov originálnych automobilových skiel.
Tieto značkové náhradné diely sú vyrábané podľa kvalitatívnych noriem originál-
nych dielov montovaných do nových vozidiel /hlavné tech. vlastnosti/ a sú preto
vzhľadom na kvalitu označované „Originálne voľné diely“ alebo „Náhrady“.   

Podpísaný Alain Crouzillas
viceprezident AGC Automotive Replacement Glass Worldwide

Bratislava, 20.02.2008