Get Adobe Flash player

Kvalita

Kvalita čelného skla je veľmi dôležitá!!! Chráni Váš život!!!

Neriskujte svoj život a život Vašej rodiny tým, že si dáte namontovať lacné a nekvalitné autosklo...
Čelné sklo je súčasťou karosérie a s jeho pevnostnými vlastnosťami automobiloví konštruktéri vopred počítali pri konštruovaní karosérie. Pokiaľ sa pri výmene do karosérie vlepí menej pevné resp. nekvalitné sklo,  pri eventuálnej havárii sa karoséria skôr zdeformuje, lebo nie je dostatočne pevná a nechráni posádku tak, ako bolo pri výrobe automobilu počítané. V určitých prípadoch ani airbag nesplní svoju funciu. Zdanlivé „iba“ čelné sklo je pre Vašu bezpečnosť veľmi dôležité!!!